Collector's Dream

1. Поговорите с Alshupes.

2. Убивайте Crimson Spiders, Hook Spiders и Pincer Spiders до тех пор, пока не накопите 8 Giant Spider's Legs.

3. Отнесите их к Alshupes. Награда 1000 Adena и 600 exp.